Odmítnout vše můžete zde.

KONTAKTY

Václav Lochman - Lovecké potřeby s.r.o.
Galetova 342/8
293 01 Mladá Boleslav
tel: tel: 326 327 128, mobil: 606 617 160
e-mail: lochman.lov@seznam.cz
web: www.loveckepotreby.cz

NOVINKY

arr3Výběr zboží Zboží je v internetovém katalogu roztříděno do hlavních sekcí. Každá sekce obsahuje...

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 15 300,00 Kč
skladem
naše cena 26 499,00 Kč
skladem
 

Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny LOVECKÉ POTŘEBY jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží kupujícím.
  3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
  4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
  5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
  6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu echo LOVECKÉ POTŘEBY, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. 

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné.

 1. Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno do 10-ti pracovních dnů po obdržení objednávky.
  2. Zboží je odesíláno kupujícímu poštou na dobírku, požaduje-li kupující jiný druh přepravy (např. v případě objednání většího množství zboží), je nutné se domluvit předem telefonicky na čísle 326 327 128. Dobírkovné činí Kč 200,- až Kč 250,- za 1 balík/karton (dle objemu a váhy). 
  3. LOVECKÉ POTŘEBY si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě,že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky.

Reklamace

 1. Případné reklamace uplatňuje kupující na adrese:
 • Václav Lochman - Lovecké potřeby s.r.o.
 • Galetova 342/8
  Mladá Boleslav
  29301

Současně s reklamovaným zbožím a popisem závady je nutné předložit i příslušný doklad o jeho nákupu (paragon, fakturu). 
2. Veškeré reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
3. Poskytnutá záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vyplývající z běžného opotřebování výrobků, za vady vzniklé neodborným používáním výrobků a chybnou manipulací s nimi, ani za škody způsobené vnějšími událostmi (tzv.vyšší moc). Na tyto vady se poskytnutá záruka nevztahuje. 

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
  2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného, které není součástí ceny objednaného zboží a platí se zvlášť) uvedenou v katalogu internetové prodejny LOVECKÉ POTŘEBY, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
  Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
  3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

Ochrana osobních dat zákazníků dle GDPR

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ atd.), která jsou součástí objednávky njsou společností LOVECKÉ POTŘEBY považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití a jsou zásadně používána pouze k vyplnění objednávky, poté jsou námi vymazána a nejsou nijakým způsobem dále zpracovávána. LOVECKÉ POTŘEBY tyto údaje o zákaznících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér a pod.), a to pouze v nutném rozsahu.